Mozartovy děti a ZUŠ Slunná

I letošního ročníku Mozartových dětí se ZUŠ Slunná zúčastnila. Díky obětavé práci p. uč. Aleny Vavrdové a žáků její třídy ve spolupráci s pedagogy Janou Nevoralovou, Zdeňkem Halaštou a Julií Hrivíkovou připravili nepřehlédnutelné vystoupení, obrovské díky patří také hostům tohoto vystoupení: uměleckému šéfu muzikálového souboru MDB Petru Gazdíkovi a Kláře Jelínkové, hostující herečce a zpěvačce MDB. Díky patří také ZUŠ F. Jílka, jejíž žák zastoupil post bicisty a T. Prokopovi za přednes trubkového partu a dalším hostům, muzikantům a zpěvákům. Program ZUŠ Slunné, připravený pro Mozartovy děti, jste si mohli vyslechnout také na Závěrečném koncertě ZUŠ Slunné 14. 6. 2023, včetně hostů P. Gazdíka a K. Jelínkové.

 

ŠB

To Top ↑