Koledy na Tři krále v 10.30 hod.

V rámci Dne Tří králů přispěli žáci Základní umělecké školy, Brno, Slunná 11 malým koledovým dárečkem návštěvníkům Kostela sv, Jiljí v Brně Komárově po mši sv. v 10.30 hod. Diváci  zaplnili téměř do posledního místečka lavice kostela. Žáci překvapeni nebývalým zájmem hráli velice soustředěně a kostelem se nesly čisté tóny zobcových fléten, klarinetu, příčné flétny, kytar a jasné dětské hlásky. Na závěr koncertu byli žáci pozváni p. Stanislavem Drobným na "malé občerstvení", které se ukázalo být velice štědré a bohaté.

ZUŠ Slunná si velice váží příležitosti, kterou naši žáci dostali k této veřejné prezentaci své práce!

To Top ↑