Vystoupení PHV na koncertě ZUŠ Veveří

Příjemným zpestřením školního roku žáků Přípravné hudební výchovy bylo vystoupení společné s Přípravnou hudební výchovou ZUŠ Veveří pod vedením p. uč. Lucie Prokopové, které bylo umožněno p. řed. ZUŠ Veveří Evou Chlebníčkovou. Slavnostní koncert, v rámci kterého se vystoupení žáků PHV konalo, se konal v nádherném prostředí sálu Konventu Milosrdných bratří. Živě a spontánně předvedli malí hudebníci své hudební a rytmické vlohy a byli zaslouženě odměněni vřelým potleskem diváků.

To Top ↑