Vánoční koncert ZUŠ při Gymnáziu J. G. Mendela

Společné vystoupení v rámci spojeného orchestru žáků ZUŠ Slunná a ZUŠ při Gymnáziu J. G. Mendela bylo provedeno s velkým úspěchem a kladnou odezvou veřejnosti, čehož neklamným důkazem byl plný sál Otakara Motejla v sídle Veřejného ochránce práv. Spolupráce dvou škol v takovéto aktivitě již druhým rokem se jeví být přínosem pro žáky i jejich pedagogy, neboť zde mají možnost zapojit se do tvorby prostřednictvím velkého hudebního tělesa. V letošním školním roce se akce konala se zapojením třetí školy, a to Základní umělecké školy Františka France ze Slavkova. Žačky ze třídy p. uč. Veroniky Holíkové bezesporu pozvedly úroveň celé produkce. Budiž velký dík všem zúčastněným stranám, vedení ZUŠ při Gymnáziu J. G. Mendela, zastoupenému Mgr. Jaromírem Brychem, vedení ZUŠ F. France ze Slavkova, zastoupenému zástupcem ředitelky p. uč. Martinem Umou, děkujeme hráčům souboru Brněnská camerata, ale v neposlední řadě autorovi skvělých aranží českých a moravských koled, p. Petru Zapletalovi, který se také ujal dirigování spojeného orchestru.

Děkuji pedagogům, kteří se aktivně zapojili do produkce spojeného orchestru a s žáky obětavě nastudovali jejich party.  

Díky ale náleží také vám, rodičům, prarodičům, žákům a všem přátelům ZUŠ Slunná, kteří jste pomohli vytvořit báječnou atmosféru koncertu a svým vřelým potleskem jste si vyžádali přídavek v podobě opakování poslední koledy.

 

Děkuji vám všem!

 

Šárka Brychová, ředitelka školy

 

 

 

To Top ↑