Školní kolo soutěže MŠMT v sólovém zpěvu

Ze školního kola postoupilo do městského kola v titulku zmíněné soutěže 6 zpěváčků v 0. - V. kategorii. V letošní velmi nabité soutěži získali všichni čestná uznání.Všem přejeme do budoucna výdrž a sílu a zachování radosti ze zpěvu i hudby.

To Top ↑