Karlovarský skřivánek 2020

Karlovarský skřivánek - regionální kolo Brno 2020

ZUŠ varhanická, Smetanova 14, Brno

středa 12. 2. 2020

 

 

 

Vážení přátelé,

 

níže zde si můžete stáhnout propozice, přihlášku do regionálního kola (Brno-město) XXV. ročníku pěvecké soutěže Karlovarský skřivánek a souhlas s užitím osobních údajů soutěžících. Vzhledem k faktu, že tyto formuláře musí podepsat zákonní zástupci žáků, nezapomeňte je, prosím, vyplněné vzít s sebou na soutěž. Samozřejmě je můžete zaslat naskenované spolu s přihláškou respektive odevzdat v den soutěže u prezentace.

 

V letošním školním roce dochází k malým změnám. Organizace soutěže se opět ujala Základní umělecká škola Brno, Slunná, příspěvková organizace, ale z důvodu rekonstrukce probíhající na adrese Slunná 11, se regionální kolo Mezinárodní pěvecké soutěže Karlovarský skřivánek města Brna uskuteční předběžně na půdě Základní umělecké školy varhanické, Brno, na adrese Smetanova 14. Vše se odvíjí od postupu rekonstrukce na ZUŠ Slunné. Děkuji touto cestou vedení ZUŠ varhanická za vstřícnost a nabídnutou pomoc.

 

Garantem regionálního kola soutěže je barytonista Vladimír Chmelo. Doufejme, že mu nic nezabrání se ujmout předsednictví v hodnotící porotě soutěže.

 

 

Na pěvecké výkony Vašich žáků se těší

 

Mgr. Šárka Brychová (za pořadatelskou školu)

To Top ↑